Att köpa hund?

Att köpa hund / Dalmatiner

Innan du köper hund, försäkra dig om att du har både tid och möjlighet att ta hem en liten valp. Hundar är flockdjur och ska inte lämnas ensam mer än högst 5 timmar per dag, en valp kan man inte lämna ensam förrän valpen är trygg i sin hemmiljö och man har tränat valpen successivt att var ensam hemma. Valpens uppfostran är viktig för att man ska få ett trevligt hundägande, en hundkurs eller gärna fler är att rekommendera.

Nedanstående frågor bör du ställa dig innan du börjar planera ditt hundköp! Om du tvekar att svara JA på någon av frågorna så bör du vänta tills du har förutsättningar att erbjuda din hund det goda och trygga liv den har rätt till.

Vill hela familjen ha hund? Ingen allergi?
Har vi råd med hund? (Foder, försäkringar, veterinärvård etc )
Kommer hunden att ha sällskap tillräckligt stor del av dagen?
Är jag införstådd med att jag tar vård om en levande individ, som har rätt till god omsorg och omvårdnad under 10-12 år framöver?
Har vi förutsättningar att fostra en stor hund?
Om du svarat JA på ovanstående frågor är det dags att ställa nästa fråga.

Är Dalmatiner rätt ras för mig/oss?
Lite vägledning hoppas vi att du får när du tar del av SDS rasinformation. Låt valpköpet ta den tid som behövs. Sök kunskap genom att besöka uppfödare (helst flera), besöka utställningar, se vuxna hundar och läs hundlitteratur. Du skall ju välja en livskamrat som du skall inleda ett förhoppningsvis långt förhållande med. Du skall också välja en uppfödare som passar dig och dina krav. Det kan inte nog betonas vikten av att man känner förtroende och tillit för varandra.
Att välja uppfödare
En ansvarsmedveten uppfödare är:
  • väl insatt i rasens för- och nackdelar (hälsa, mentalitet, exteriör etc)
  • väl insatt i uppfödandets förutsättningar
  • införstådd med SKK’s grundregler, konsumentköplag, avtalslag, djurskyddslag etc.

Hunduppfödandet och hundägandet omgärdas av ett stort och mäktigt regelverk. Du skall alltså känna att du vänder dig till en kompetent person när du skall köpa din valp.

En ansvarsmedveten uppfödare kan redovisa resultat från sina avelsdjur och uppfödning i form av utställningsresultat, mentalbeskrivning, statistik över utfall av röntgen etc. Du skall alltså känna att du vänder dig till en uppfödare som är intresserad av sitt resultat.

En ansvarsmedveten uppfödare kommer även att försöka ta reda på om du har förutsättningar att ta vård om och förvalta en av uppfödarens valpar. Du skall alltså känna att uppfödaren tar ansvar för hur valparna får det.

Att välja valp
Om du valt uppfödare med omsorg så tag gärna hjälp av honom/henne. Uppfödaren har följt sina valpar hela tiden och har säkert en viss uppfattning om personligheterna och valparnas temperament. Var så uppriktig som möjligt när du beskriver dina förhållanden, samt vad du förväntar dig av din hund.
Köpet
En valp får lämna sin uppfödare tidigast vid åtta veckors ålder.

En uppfödare i Svenska Kennelklubben levererar valpen med:

  • registreringsbevis, som är hundens identitetshandling
  • ett veterinärbesiktningsintyg som inte är äldre än en vecka och som bl.a. anger valpens avmaskningsperioder
  • ett köpeavtal, underskrivet av båda parter. Uppfödaren upplyser dig om valpen är vaccinerad eller försäkrad
  • anvisningar om valpens utfodring och skötsel. Det bästa är att valpen får äta det som den redan är van vid.
  • valpen skall också levereras ID-märkt.
Allt detta syftar till att öka köptryggheten och vetskapen om vad det är du köper.
Vaccinationer m.m.
Innan leverans bör valpen ha avmaskats minst två gånger. Uppfödaren upplyser dig om valpen är vaccinerad och mot vad samt när du skall vaccinera nästa gång. SKK rekommenderar att alla valpar vaccineras mot såväl parvo som valpsjuka och smittsam leverinflammation (HCC). Parvovirusvaccin bör ges vid 8 veckors ålder, 12 veckors ålder och därefter en gång om året. Mot valpsjuka och HCC ges ett så kallat dubbelvaccin vanligen då valpen är cirka 12 veckor. Omvaccinering sker vid ett års ålder och därefter vart fjärde år med dubbelvaccin.
Fodervärdsavtal
Ett fodervärdsavtal är ett avtal, där uppfödaren behåller avelsrätten till max 2 kullar gällande tik och fler gällande hane. Äganderätten är hos uppfödaren tills avtalet är uppfyllt och övergår därefter till fodervärden. Fodervärden betalar ingenting för hunden. Många tvister mellan uppfödare och fodervärd hade kunnat undvikas om båda parter tänkt sig för innan ett sådant avtal upprättas. Kontrollera hos SKK vad som faktiskt är skäligt vid dessa avtal.
Försäkra din hund
Svenska Kennelklubben rekommenderar hundägare att både veterinärvårds- och livförsäkra valpen/hunden. En olycka händer så lätt, och ett besök hos veterinären kan bli en kostsam affär. En levnadsglad hund utsätter sig för betydande risker! Kontrollera även att hemförsäkringen innehåller en ansvarsförsäkring, som hundägare har man strikt hundägaransvar.
Bli medlem i din rasklubb
Din uppfödare har möjlighet att för en reducerad summa köpa medlemskap för ett år framåt i SDS. För detta får du dels vår rastidning Dalmatiner Kuriren 4 gånger per år, dels möjlighet att delta på alla aktiviteter och kurser som lokalavdelningarna anordnar runt omkring i landet och dessutom vet du att det finns en klubb som tillvaratar din hunds intressen och dina intressen som hundägare och som arbetar för att ständigt förbättra rasen och bibehålla de kvalitéer som rasen har.