Rasstandard

Rasnamn i hemlandet: Dalmatinski pas

 Grupp 6

FCI-nummer 153
FCI-standard på tyska publicerad 2011-05-30
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2012-11-21

Ursprungsland/ hemland  Kroatien

Användningsområde Jakthund, sällskapshund och mångsidig familjehund

FCI-klassifikation Grupp 6, sektion 3

Bakgrund, ändamål
Rasens ursprung kan härledas från målningar och kyrkliga krönikor från 1500-1700-talet. Den finns avbildad på en altartavla från 1600-1630 i en kyrka i Veli Losini på Losini i Kroatien och på en fresk i Zaostrog i Dalmatien, Kroatien. Därav kan slutas att rasens ursprung finns i östra Medelhavsområdet, närmare bestämt i den historiska provinsen Dalmatien. De äldsta beskrivningarna av rasen återfinns i texter från 1719 och 1737 i Bistum Djakovo där hunden omnämns med det latinska namnet Canis Dalmaticus. Thomas Pennant har i sitt verk Synopsis of Quadrupeds från 1771 beskrivit rasen som mycket självständig, kallat den "Dalmatian" och angett Dalmatien som dess ursprungsområde. I ett verk utgivet 1790 betecknar Thomas Bewick rasen som "Dalmatian or Coach Dog".

Den första inofficiella standarden för dalmatiner skrevs 1882 av engelsmannen Vero Shaw. Denna standard omarbetades 1890 genom grundadet av en rasklubb i England till den första officiella standarden. FCI publicerade 1955 den första standarden för "dalmatisk jakthund".

Helhetsintryck
Huvudet skall vara medellångt och format som en prisma samt ha hängöron. Kroppen skall vara rektangulär, kraftig, muskulös och karaktäristiskt prickig. Rörelserna måste vara eleganta och könsskillnaderna tydliga.

Viktiga måttförhållanden

Förhållandet kroppslängd-mankhöjd skall vara 10:9.
Förhållandet skalle-nosparti skall vara 1:1.
Höjden till armbågarna skall vara 50 % av mankhöjden.
Hasornas höjd skall vara 20-25 % av mankhöjden.
Huvudets längd skall motsvara cirka 40% av mankhöjden.

Uppförande/karaktär
Dalmatiner skall vara vänlig med ett behagligt sätt, inte blyg eller tveksam, fri från nervositet och aggressivitet. Den skall vara livlig, snäll, trogen, självständig och lätt att träna. Rasen tycker om vatten och utomhusaktiviteter och den har utpräglad stövarinstinkt.

Huvud
Huvudet måste vara i proportion till och harmoniera med kroppen. Skallen får inte vara för bred. Avståndet från nackknölen till stopet skall motsvara avståndet från stopet till nosspetsen eller så kan nospartiet vara något kortare. Skallens och nosryggens plan skall divergera lätt. Käkmusklerna och kindbenen får inte vara för markerade. Huden på hela huvudet skall vara fri från rynkor.

Skallparti
Skalle

Skallen skall vara flat med en svag avrundning åt sidorna. Den skall vara som bredast mellan öronen och tinningbenen skall vara tydligt markerade. Det ska finnas en antydan till pannfåra.

Stop
Stopet skall vara måttligt markerat.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara stor med breda öppna näsborrar. Den måste vara helt pigmenterad i enlighet med prickarnas färg.

Nosparti
Nosryggen skall vara rak.

Läppar
Läpparna skall vara kraftiga och ligga ganska stramt an mot käkarna. De får inte vara löst hängande eller för tjocka. Mungiporna skall inte vara markerade. Det är önskvärt att läpparna är fullständigt pigmenterade.

Käkar/tänder
Käkarna skall vara kraftiga och väl utvecklade. Saxbett. Det är önskvärt med en full tanduppsättning om 42 tänder. Tänderna skall vara jämna och vita. Hos äldre hundar tolereras tångbett.

Ögon
Ögonen skall vara ovala och riktade framåt. De är ansatta med en vinkel av 10-15 grader. Ögonen och ögonkanterna skall vara pigmenterade i enlighet med prickarnas färg. Ögonkanterna skall vara åtliggande, inte lösa.

Öron
Öronen skall vara ganska högt ansatta och bäras tätt intill huvudets sidor. De skall räcka till de inre ögonvrårna eller till stopet. Öronen skall vara formade som en liksidig triangel med avrundad spets. De skall ha en fin struktur och vara mjuka vid beröring. Det är mycket viktigt att öronen är prickiga, dvs de får inte vara helt svarta eller leverbruna utan skall ha ha svarta eller leverbruna prickar i den vita grundfärgen i enlighet med färgvarianten.

Hals
Halsen skall vara kraftig och tämligen lång. Den skall avsmalna mot huvudet och vara fri från löst halsskinn.

Kropp
Kroppen skall vara rektangulär, förhållandet mellan kroppslängd och mankhöjd 10:9.

Manke
Manken skall vara väl markerad.

Rygg
Ryggen skall vara kraftfull och plan.

Ländparti
Ländpartiet skall vara kort och muskulöst.

Kors
Korset skall vara muskulöst och slutta mindre än 30 grader.

Bröstkorg
Bröstkorgen skall vara djup och rymlig men inte alltför bred eller tunnformad. Revbenen skall vara väl välvda. Bröstdjupet skall utgöra 45-50% av mankhöjden och höjden till armbågarna 50% av mankhöjden.

Underlinje och buk
Underlinjen skall vara måttligt uppdragen mot länden men inte åtstramande.

Svans
Svansen skall vara ansatt i korsets förlängning och räcka ungefär till hasen eller något längre. Svansen skall vara kraftig vid roten och avsmalna jämnt mot spetsen men den skall inte vara för tjock utan i proportion till kroppen. Den skall bäras sabelformad. Det är önskvärt med prickar på svansen.

Extremiteter

Framställ

Helhet Framstället skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen.
Frambenen skall vara lodrätt ställda.

Skulderblad Skulderbladsvinkeln skall vara cirka 115-120 grader.

Armbåge Armbågarna skall ligga tätt an mot kroppen.

Underarm Frambenen skall vara raka med proportionellt utvecklad och kraftig (rund) benstomme.

Mellanhand Mellanhänderna skall vara starka, något lutande och fjädrande.

Framtassar Framtassarna skall vara kompakta, s.k. kattfot. Trampdynorna skall vara starka och elastiska. Klorna skall vara så pigmenterade som möjligt.

Bakställ

Helhet Bakstället skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen med mycket kraftiga och välutvecklade muskler. Bakifrån sett skall benen vara parallella.

Lår Låren skall vara muskulösa och kraftiga.

Knäled Knäna skall vara kraftiga och välutvecklade. Knäledsvinkeln skall vara 40 grader mot horisontalplanet.

Has/hasled Hasorna skall vara starka. Hasledsvinkeln skall vara cirka 130 grader.

Mellanfot Mellanfötternas längd skall vara cirka 20-25 % av mankhöjden.

Baktassar Baktassarna skall vara kompakta, s.k. kattfot. Trampdynorna skall vara starka och elastiska. Klorna skall vara så mörkt pigmenterade som möjligt.

Rörelser Rörelserna skall vara jämna, eleganta och harmoniska. Skritt och trav skall vara vägvinnande med uttalad räckvidd fram och bra påskjut bak. Sett framifrån skall benen röra sig parallellt.

Päls
Pälsstruktur Pälsen skall vara kort, glänsande, hård och tät över hela kroppen.

Färg
Grundfärgen skall vara rent vit. Hos de svarttecknade hundarna skall prickarna vara svarta, hos de levertecknade skall prickarna vara leverbruna. Prickarna skall vara symmetriskt fördelade över hela kroppen. De skall vara avrundade och inte flyta samman med den vita grundfärgen. Prickarna skall vara så jämnstora som möjigt och deras diameter skall vara 2-3 cm. Hos den levertecknade varianten är prickarna något mindre, cirka 2 cm i diameter. Prickarna på huvud och ben skall vara mindre än de på kroppen. Det är önskvärt att mindre prickar finns även på svansen.

Ojämna prickar på kroppen är inte önskvärt och skall bestraffas.

Prickarna får inte gå i varandra och bilda större fläckar. Fläckar och färgade partier är inte önskvärt. Särskild uppmärksamhet ska ägnas prickarna på öronen.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhund: 56-62 cm

Tik: 54-60 cm

Hundar av perfekt typ och balans vars mankhöjd överskrider ovan nämnda gränser ska inte bestraffas.

Fel
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande.

Diskvalificerande fel
•Aggressiv eller extremt skygg

•Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.

•Skallplan och nosrygg vars linjer konvergerar

•Avsaknad av fler än 6 premolarer varvid avsaknad av M3 inte beaktas och inte betraktas som fel.

•Ektropion eller entropion.

•Blekgrå ögon, flerfärgade ögon (heterokromi), blå ögon, delvis blåfärgad iris.

•Opigmenterad nostryffel.

•Ringlad svans.

•Skarpt avgränsad större fläck ("blaffa") runt ögat ("monokel") eller på annan del av kroppen.

•Trefärgad (svarta och bruna prickar på en och samma hund), brindlefärgade, gula, orange eller blå prickar eller rent vit utan prickar.

•Strävhårig eller långhårg.

•Dövhet.

Testiklar
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.