Styrelse

Ordförande
Cecilia Ström
Tel: 076-194 40 12
ordf@dalmatiner.nu

Ordinarie ledamot/vice ordförande/medlemsansvarig
Caroline Karlsson Tikkanen
medlem@dalmatiner.nu

Ordinarie ledamot
Marie-Louise Eriksson
mary_lou101@hotmail.com

1:e suppleant
Mimmi Johnsson Berger
belloblanco.se@gmail.com

2:e suppleant
Johanna Eklund
johannaeklundsds@gmail.com

Ordinarie ledamot/sekreterare
Mottagare av post och e-post
Katarina Bäckman
Rödhakevägen 35
147 70 Grödinge
sekr@dalmatiner.nu

Ordinarie ledamot/ekonomiansvarig
Katarina Jönsson
katarina@kennelpecasdivinas.se

Ordinarie ledamot
Annica Hörberg
annicahorberg@gmail.com

Ordinarie ledamot
Eva Thörn


Valberedning
valberedning@dalmatiner.nu
Annika Gill (sammankallande)
Helena Cohen
Magnus Näsström


Revisorer
revisor@dalmatiner.nu
Magnus Backstig
Emmelie Gill

Revisorsuppleanter
Åke Cronander
Annika Nilsson