Styrelse

Ordförande
Cecilia Ström
Tel: 076-194 40 12
ordf@dalmatiner.nu

Ordinarie ledamot/vice ordförande
Caroline Karlsson Tikkanen
medlem@dalmatiner.nu

Ordinarie ledamot
Marie-Louise Eriksson
mary_lou101@hotmail.com

1:e suppleant
Mimmi J Berger
belloblanco@dalmatiner.tk

2:e suppleant
Katarina Bäckman
katta.71@live.se

Ordinarie ledamot/sekreterare
Mottagare av post och e-post
Annica Hörberg
Mellankullagatan 10B
281 49 Hässleholm
sekr@dalmatiner.nu

Ordinarie ledamot/ekonomiansvarig
Katarina Jönsson
katarina@kennelpecasdivinas.se

Ordinarie ledamot
Maria Karlsson
spotcollection@hotmail.com

Ordinarie ledamot
Hanna Hedlund
hanna-hedlund@hotmail.com


Valberedning
valberedning@dalmatiner.nu
Annika Gill (sammankallande)
Helena Cohen
Magnus Näsström


Revisorer
revisor@dalmatiner.nu
Magnus Backstig
Emelie Gill

Revisorsuppleanter
Åke Cronander
Annika Nilsson