Styrelse

Ordförande
Eva Thörn
ordf@dalmatiner.nu

Ordinarie ledamot/vice ordförande/medlemsansvarig
Caroline Karlsson Tikkanen
medlem@dalmatiner.nu

Ordinarie ledamot
Victoria Johansson
ringhit@hotmail.com

1:e suppleant
Mimmi Johnsson Berger
belloblanco.se@gmail.com

2:e suppleant
Amanda Sjöland
jbamanda@hotmail.com

3:e suppleant
Emma Olofsson
e-m.olofsson@hotmail.com 

Ordinarie ledamot/sekreterare
Mottagare av post och e-post
Katarina Bäckman
Rödhakevägen 35
147 70 Grödinge
sekr@dalmatiner.nu

Ordinarie ledamot/ekonomiansvarig
Marie-Louise Eriksson
kassor@dalmatiner.nu 

Ordinarie ledamot
Annica Hörberg
annicahorberg@gmail.com

Ordinarie ledamot
Katarina Jönsson
katarina@kennelpecasdivinas.se


Valberedning
valberedning@dalmatiner.nu
Helena Cohen (sammankallande)
Magnus Näsström
Cecilia Andersson


Revisorer
revisor@dalmatiner.nu
Magnus Backstig
Marie Callert

Revisorsuppleanter
Åke Cronander
Annika Nilsson