Domarkonferens 2008

Minnesanteckningar förda vid exteriördomarkonferens för dalmatiner i Upplands Väsby 2008-10-04

Historik
Åke Cronander redogjorde för rasens historia. Den exteriöra utvecklingen illustrerades med bilder på konstföremål daterade långt före Kristus, bl.a. grekiska gravmålningar och konstverk samt tavlor och fotografier på utställningshundar, allt från från 1600-talet till dagens dalmatiner.

Därefter följde en genomgång av raskompendiet och diskussion kring dalmatinerns exteriör.

Dalmatinerns helhetsintryck skall vara karaktäristiskt prickig men teckningens betydelse skall inte överdrivas. Typ, konstruktion och rörelser är betydligt viktigare! Dalmatinern skall vara kraftfull med en välutvecklad, aldrig tunnformad bröstkorg. Oftast är en dalmatiner färdigutvecklad först vid 3 års ålder. Viktigt är att komma ihåg att dalmatinern skall vara välvinklad för rasen dvs. moderat vinklad. Underlinjen skall vara lagom uppdragen mot länden. Proportionerna mellan kroppslängd och mankhöjd skall vara 10:9 vilket innebär att dalmatinern är svagt rektangulär.

Mentalitet
Den vuxna dalmatinern skall inte vara blyg eller rädd i ringen och skall acceptera normal hantering.

Teckning
Som domare bör man tänka bort teckningen vid bedömningen.

Färgfel: Blaffa (eng. patch): En blaffa är ett skarpt avgränsat, genomgående svart eller brunt, område utan några vita stickelhår och kan inte förväxlas med fält av sammanflytande fläckar. Färgen på blaffan är mer intensiv än de övriga färgade områdena. Oftast sitter blaffan över öron eller ögon. En blaffa är ett diskvalificerande fel och förekommer mycket sällan på utställningar. Om osäkerhet uppstår är det bättre att ge ett lägre kvalitetspris än en nolla till hunden.

Tänder
Diskussionen utmynnade i en konsensus att tandförluster skall noteras i kritiken men att en helhetssyn bör råda, vilket innebär att en tandförlust skall vägas in bland hundens övriga fel och förtjänster. Beslut togs att detta skall förtydligas i raskompendiet genom att ändra texten till “önskvärt med ett komplett bett” så som det redan står i FCI:s rasstandard (det är önskvärt med en full tanduppsättning om 42 tänder). Något tandbortfall ska alltså inte medföra prissänkning.

Ögonfärg
Det är önskvärt att ögonfärgen är så mörk som möjligt. Domare och uppfödare upplever att dalmatiner med riktigt bra ögonfärg har blivit sällsynta. De levertecknade har bättre ögonfärg idag än de svarttecknade. Observera att de levertecknade hundarna generellt har en ljusare ögonfärg än de svarttecknade. Den levertecknade dalmatinerns ögonfärg beskrivs som ljus till mörkbrun bärnstensfärg medan den svarttecknade hunden skall ha mörkbruna ögon. Det är önskvärt med en obruten pigmentlinje runt ögat men avsaknad av pigment i mediala ögonvinkeln skall dömas som ett mindre fel. Ibland föds dalmatiner med blå ögonfärg, vilket är ett diskvalificerade fel enligt FCI standard. Olikfärgade ögon innebär att hunden har ett blått öga eller en blå fläck i ena ögat. Detta är inte heller tillåtet och betydelsen av begreppet “olikfärgade ögon” skall förtydligas i raskompendiet. För övrigt fördes samma resonemang som angående tandförluster, ögonfärgen skall vägas in i hundens övriga fel och förtjänster och endast riktigt gula ögon som ger en stickande blick bör föranleda en prisnedsättning vid bedömning.

Kors
Korset måste ha en viss lutning, dvs. vara lätt sluttande för att få den rundade avslutningen. Om korset är för plant eller för brant inverkar detta negativt på rörelserna.

Rygg
Ryggen ska vara plan men vid länden ska en tydlig välvning finnas. Detta ger en svagt välvd överlinje. Allt för plana överlinjer förekommer idag hos många hundar. Premiera en korrekt överlinje dvs. svagt välvd länd.

Tassar
Tassarna ska vara slutna med välvda tår, s.k. kattfot. Den samlade åsikten var att både domare och uppfödare ska vara observanta på förekomsten av lösa tassar.

Has
Hasorna vara starka och moderat vinklade. Överdrivet höga hasor är inte önskvärt.

Rörelser
Det är viktigt med bra rörelser för dalmatinern som skall kunna springa långa sträckor. Sidorörelserna är viktiga vid bedömningen. Förväxla inte singeltracking med trånga bakbensrörelser! Oftast blir rörelserna lidande när hunden visas i för snabb trav, domare bör kraftfullt medverka till att farten dämpas i ringarna. Tänk på att hunden skall ha ett taktfast steg!

Päls
Hudproblem förekommer inom rasen och orsakar mycket lidande för hunden, valpköparen och uppfödaren. Rasklubben önskar hjälp från domarkåren med att inte premiera hundar med hudproblem!

Storlek och vikt: Den angivna mankhöjden skall ses som rekommendationer, inte som absoluta mått.

Sammanfattning

• Fokusera på helheten och inte på teckningen!

• Premiera (värdesätt) en korrekt överlinje!

• Inga övervinklade hundar! Premiera harmoniskt och väl (moderat) för rasen vinklade hundar som är en långfärdstravare med stor uthållighet!

• Skallen skall vara som en avrundad kub (längd, bredd och djup). Nospartiet ska vara lika långt som skallen, dvs 50 % av huvudlängden. Detta innebär en markerad kind.

• Premiera inte hundar med för dålig hud- och pälskondition!

• Premiera inte skygga hundar!

• Ögonfärgen skall harmonisera med pälsfärgen och vara så mörk som möjligt.

• Notera eventuella tandförluster.

 

Antecknade gjorde Maija Eloranta