Hud

Som underlag till avsnittet har försäkringsstatistik, två hälsoenkäter och uppfödarträffar använts.

Vi har funnit att hudproblem förekommer. Symptomen varierar mellan lindriga utslag till konstaterade fall av allergier/atopier. Underlaget i den första enkäten synes påvisa ett samband mellan hudproblem och typ av utfodring. Sjuka hundars symptom har i många fall lindrats eller försvunnit efter foderbyte. Problemen är av så olika art och diagnoserna så skiftande varför det är svårt att komma fram till en åtgärdsplan. En del av arbetet kan vara information till uppfödarna i näringslära och poängtera vikten av en korrekt utfodring.

I den senaste hälsoenkäten från 2010 hade 30 % (75 st. av 248) av hundarna haft klåda någon gång. 67 % (50 st.) av dessa endast vid enstaka tillfällen. 21 hundar hade återkommande klåda som krävde behandling. 34 % (85 st.) av hundarna hade haft utslag och/eller missfärgad päls och 16 % hade återkommande öroninflammationer. Däremot var det endast 6 % som hade fått diagnosen atopisk dermatit fastställd av veterinär. Föga förvånande var hundar med klåda överrepresenterade bland de som hade haft utslag eller missfärgad päls. Av de 39 hundar med återkommande öroninflammationer hade 24 även haft utslag och/eller missfärgad päls. Det torde inte heller komma som en överraskning att återkommande öroninflammationer ofta uppträder tillsammans med mer generella hudproblem.