Regler för SDS hanhundslista

Om du tycker att din hanhund skall vara med på SDS hemsida och han uppfyller nedanstående krav, ta ett foto från sidan i stående på din hund, skriv hundens namn, registreringsnummer, födelsedatum, tandstatus och meriter samt skicka foto och kopia på BAER-protokollet till avel@dalmatiner.nu. Kopia på BAER-protokollet kan även skickas separat till: Inger Hagbohm, Ängahällan 15 A, 269 73 Förslöv.

Genom att skicka ovanstående uppgifter godkänns att dessa uppgifter får publiceras på SDS hemsida, SDS Facebooksida och i Dalmatiner-Kuriren.

  1. Ägaren/ägarna ska följa SKK:s grundregler, bland annat gällande hanhundsägarens ansvar.
  2. Ägaren/ägarna till hanhunden ska vara medlemmar i SDS.
  3. Hanhunden ska vara registrerad hos Svenska Kennelklubben (SKK).
  4. Hanhunden ska vara minst 2 år (gäller hanar som tillkommer fr o m 2020-04-14).
  5. Hanhunden ska vara höftledsröntgad (HD) med status A eller B.
  6. Hanhunden ska vara BAER-testad och minst unilateralt hörande .
  7. Hanhunden ska vara meriterad från t.ex. utställning (lägst very good), lydnad, MH- eller BPH-beskriven.