MH – Mentalbeskrivning Hund

Mentalbeskrivning Hund (MH) används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund och som ett underlag i avelsarbetet. MH består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas i en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet med mera. Huvudman för MH är Svenska Brukshundklubben och beskrivningen är framtagen för brukshundar, men även hundar av icke brukshundsraser kan genomföra MH.

Läs mer om MH på SKKs hemsida –>