Hörsel

Medfödd dövhet är ett inom rasen sedan länge känt problem. När valpkullen är mellan två och tre veckors ålder testar man med “uppfödarmetoden” för att se om valpen hör eller är döv. Ungefär 3 % av alla valpar kan konstateras helt döva och cirka 20 % är troligen unilateralt hörande (hör på ett öra).

Unilateralt hörande hund är att betrakta som kliniskt hörande. Specialklubben lägger inga restriktioner avseende avel eller försäljning av unilateralt hörande hundar.

Sedan ett femtontal år finns i Sverige möjlighet att med så kallade BAER-test (Brainstem Auditory Evoked Response) testa hörseln. Specialklubben rekommenderar test av avelsdjur och att man vid val av avelsdjur undviker kombination av två unilateralt hörande hundar.

Döva valpar är ett uppfödarproblem då defekten kan konstateras vid låg ålder. Döva valpar tas bort.

Arvsgången är i nuläget okänd och den är inte enkel recessiv. Att ha en strategi när det inte finns en konstaterad arvsgång är svårt.


BAER-resultat

När din hund eller kull har blivit BAER-testad vill vi att protokollen skickas till avelskommittén. Detta för att vi ska ha en möjlighet att följa upp och sammanställa statistik. Avelskommittén behandlar allt material konfidentiellt och resultaten avidentifieras.

BAER-resultat skickas till: Cecilia Ström, Juvanssträte 104, 373 78 Fågelmara eller som bild via mail till avel@dalmatiner.nu.