Hälsofonden (Bobbyfonden)

Till Bobbys minne

Bobbys fond startades 1992 genom en donation från Gertie och Gunnar Persson som skänkte “Bobbytavlan” till SDS. Det är en numrerad och signerad serie (400 st) av en akvarell med fyra dalmatiner hemma hos Kronblom. Hela behållningen av de sålda tavlorna tillfaller Bobbys fond (numera Hälsofonden). Konsttrycket finns till försäljning i SDS Spot-Shop. Pris 600 kr plus frakt 80 kr.

I Dalmatiner-Kuriren nr 2-1992 samt i nr 2-2014 kan man läsa mer om fondens tillkomst. Även i Jubileumsboken står att läsa om Bobbyfonden (senare kallad Hälsofonden).

Bidrag ur Hälsofonden kan sökas vid misstanke om ärftlig sjukdom hos dalmatiner. Bidrag på max 2 000 kr ges för obduktionskostnad. Ansökningar skickas till SDS avelskommitté: Cecilia Ström, Juvansträte 104, 373 78 Fågelmara, avel@dalmatiner.nu

För att donera pengar insättes valfritt belopp på Svenska Dalmatiner-Sällskapets plusgiro 15 49 80-7. Märk talongen med Hälsofonden.

Välkommen med Ditt bidrag!