Fakta kring LUA-dalmatiner

(LUA=low uric acid; HUA=high uric acid)

Dalmatinern har en mutation i en gen som kallas SLC2A9. Det är ett transportprotein i levern som tar in urinsyra från blodet in i levern så att det kan brytas ner. Men hos våra dalmatiner så fungerar inte denna transport av urinsyran, utan urinsyran blir kvar i blodet och kommer sedan ut i urinen. Därför har våra dalmatiner förhöjd halt av urinsyra i blodet och så även i urinen. Om halten i urinen blir för hög så bildas det kristaller av urinsyran som i sin tur kan ge upphov till uratstenar. Övrig funktion i dalmatiners lever är helt normal, bara urinsyran hade kommit in i levercellerna hade den kunnat brytas ner som den ska. Funktionen i njuren är också normal. Urinsyran är en nedbrytningsprodukt från nedbrytningen av puriner, byggstenarna i DNA (arvsmassan).

En korsning mellan en dalmatinertik och en pointerhane gjordes på 1970-talet i USA, och från denna enda korsning härstammar alla dagens sk. LUA-dalmatiner. Då fick man en normal SLC2A9 gen från pointern som man sedan har bevarat i denna linje av dalmatiner. Alla parningar därefter är bara med renrasiga registrerade dalmatiner. Så det finns bara en liten del kvar av pointerns kromosomer, den delen som innehåller den normala SLC2A9. Så LUA-dalmatinerna är numera 99,99% renrasiga dalmatiner.

Genom att ha fått den normala varianten av SLC2A9-genen så har LUA-dalmatiner inte förhöjda nivåer av urinsyra i blodet och urinen, utan normala nivåer som övriga raser. Dalmatiner är en frisk ras som brukar bli över 10 år gammal, men de sjukdomar/problem som rasen kan ha finns i samma utsträckning hos LUA som hos HUA. Sedan några år tillbaka registreras LUA-dalmatiner i Amerikanska kennelklubben (AKC) och finns även i Europa. Idag finns ett enkelt DNA-test som kan användas för att identifiera bärare av det normala SLC2A9-anlaget.

Ett antal LUA-individer har importerats till Sverige från övriga Europa och under 2016 föddes de första kullarna i Sverige. Populationen i Sverige är i dagsläget liten, och några uppfödare har engagerat sig för att introducera anlaget med ett långsiktigt perspektiv.