Kontouppgifter

Huvudkonto (anmälningsavgifter, annonser, Spot-Shop mm)
PG 91262-6
BIC: NDEASESS
IBAN: SE46 9500 0099 6042 0091 2626

Uppfödarkonto (valphänvisning, uppfödaranmälda medlemmar)
PG 154980-7

Swish
123 357 0504