Lydnad

Lydnad är någonting viktigt för hunden och dess möjlighet till frihet och utveckling. Lydnad finns i olika former både som vardagslydnad och tävlingslydnad inom flera grenar.

I grenen lydnadsklass ska hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd. Hunden ska kunna hämta föremål och hoppa över hinder. Momenten sker både med och utan koppel. Viktigt i lydnad är samarbetet mellan förare och hund.

För att bli framgångsrik i lydnad krävs lyhördhet och kunskap om olika inlärningsmetoder och träningssätt. Innan den egentliga träningen börjar för ett moment bör du se till att ha ett gott samarbete med din hund.

Samarbete tränar du bäst genom lek och enklare övningar både utom och inomhus. Hunden bör ha en förväntan på att det kan hända roliga saker tillsammans med dig. Hunden kan lära sig att om den gör bra saker så får den uppmärksamhet och belöning redan innan momentträningen börjar. Ju bättre samarbete desto bättre förutsättning för lydnad.

Tävlingslydnad har genom åren varit en relativt populär gren att träna och tävla med sin dalmatiner. Flertalet dalmatiner har erhållit olika titlar i lydnad, allt från diplom i den första klassen till championat. På senare år har flera andra grenar tillkommit och blivit populära för många, men än finns det några ekipage som visar framfötterna på lydnadsplan!

 


Aktivitetskommittén
aktivitet@dalmatiner.nu


RESULTAT 2024
Skicka resultat (och bilder) till aktivitet@dalmatiner.nu för publicering på hemsidan och i Dalmatiner-Kuriren. Gäller för SDS medlemmar.


Årets lydnadsekipage

Dalmatiner som erhållit lydnadstitlar


Regler startklass - klass 2

 

 

 

 

 

Regler klass 3