Årsbästapriser

Inom Svenska Dalmatiner-Sällskapet kan man få pris för:

Priserna delas ut vid SDS årsmöte.


Årsbästapriser 2020
Med bakgrund av läget kring Covid-19 och den hänsyn som tagits till både Folkhälsomyndighetens och SKK:s restriktioner så har det genomförts endast ett officiellt utställningsarrangemang under år 2020 (MyDog). Detta medför att styrelsen beslutat att det inte kommer att delas ut några av de tre årsbästapriserna för utställning (Årets utställningshund, Årets veteran och Årets uppfödare) för år 2020. Övriga priser delas ut som vanligt då tävlingar/prov/beskrivningar i de grenarna pågått/pågår i hög utsträckning under större delen av året.