Aktiviteter

Svenska Dalmatiner-Sällskapets arrangemang 2021

2021-06-19–20 Officiella specialutställningar i Västerås
2021-07-16 Officiell specialutställning i Haparanda (Övre Norra Akt.gr.)
2021-09-12 Officiell specialutställning i Helsingborg (Södra Akt.gr.)

startsidan finns aktuella händelser

aktivitetsgruppernas egna hemsidor finns information om lokala arrangemang

SKKs hemsida finns länsklubbsutställningar och annat nyttigt

SKK Hunddata finns officiella utställnings- och tävlingsresultat


Utställningskommittén

Arbetar med klubbens utställningar – planerar och genomför SDS specialutställningar med kringarrangemang.

Kontakt med utställningskommittén: utstallning@dalmatiner.nu


Mentalitetskommittén

Arbetar med klubbens frågor som rör mentalitet – mentalbeskrivningar, BPH och MH.

Kontakt med mentalitetskommittén: mentalitet@dalmatiner.nu


Aktivitetskommittén

Arbetar med klubbens övriga hundsporter förutom utställningar såsom drag, rallylydnad, lydnad, , nose work, viltspår m fl.

Kontakt med aktivitetskommittén: aktivitet@dalmatiner.nu