Aktiviteter

Svenska Dalmatiner-Sällskapets arrangemang 2023

2023-03-26 Årsmöte, digitalt
2023-03-26 Uppfödarträff, digitalt
2023-04-23 Officiell specialutställning i Västerås
2023-07-15–16 Officiell utställning x 2 i Vårgårda
2023-08-05 BPH i Östervåla
2022-09-17 Officiell specialutställning i Helsingborg

startsidan finns aktuella händelser

aktivitetsgruppernas egna hemsidor finns information om lokala arrangemang

SKKs hemsida finns länsklubbsutställningar och annat nyttigt

SKK Hunddata finns officiella utställnings- och tävlingsresultat


Utställningskommittén

Arbetar med klubbens utställningar – planerar och genomför SDS specialutställningar med kringarrangemang.

Kontakt med utställningskommittén: utstallning@dalmatiner.nu


Mentalkommittén

Arbetar med klubbens frågor som rör rasens mentalitet – mentalbeskrivningar (BPH).

Kontakt med mentalitetskommittén: mentalitet@dalmatiner.nu


Aktivitetskommittén

Arbetar med klubbens övriga hundsporter och aktiviteter förutom utställningar, t ex rallylydnad, lydnad, nose work, drag och viltspår.

Kontakt med aktivitetskommittén: aktivitet@dalmatiner.nu