HD

Tillgänglig statistik från SKK Avelsdata visar att ca 20 % av populationen har höftledsröntgats under de senaste 5 åren (2013-2017). Under dessa 5 år har 263 (både svenskfödda och importer) dalmatiner röntgats och 16 % av dessa har haft grad C eller sämre (40 st C och 2 st D). För de 5 åren innan dessa (2008-2012) hade 15 % av de röntgade hundarna grad C eller sämre (34 C + 4 D) av totalt 258 röntgade hundar. Under majoriteten av dessa 10 år har alltså grad C/D hållit sig en bra bit över 10 %. Detta bör beaktas i avelsarbetet och SDS anser att avel med hundar med grad C bör undvikas och att grad D helt ska undvikas.

(Maj 2018)