Renal dysplasi (RD)

Renal dysplasi är en utvecklingsrubbning som definieras av en onormal utveckling av njurvävnaden. Den onormala utvecklingen av njuren (själva grundorsaken till sjukdomen renal dysplasi) sker redan hos fostret i livmodern eller hos den nyfödda valpen. När njurarna är färdigutvecklade cirka 1–2 månader efter födelsen, kan denna utvecklingsrubbning inte uppkomma. De sekundära förändringarna fortsätter dock att fortskrida, varvid njurarnas funktion successivt minskar. Sjukdomen utvecklas i olika takt hos olika individer, men det vanliga är att hunden drabbas av kronisk njursvikt och dör (eller avlivas) mellan 4 månaders och 2 års ålder.

Fall av renal dysplasi, tidigare kallat PNP, registreras från och med 2014 av SKK för samtliga raser. Registreringen baseras på resultatet från en histopatologisk undersökning av njurvävnad. Njurvävnadsprov från misstänkta fall av renal dysplasi från unga hundar (under 3 år) av samtliga raser bör skickas in av veterinär till laboratorium för undersökning.  En särskild remiss utgör underlag för central registrering och ska bifogas den ordinarie laboratorieremissen.

Källa: www.skk.se

Ytterligare information om renal dysplasi finns på SKK:s hemsida >>