Dalmatiner-Kuriren

Svenska Dalmatiner-Sällskapet ger ut den periodiska tidskriften Dalmatiner-Kuriren.
Den utkommer med fyra nummer per år. Dalmatiner-Kuriren skickas till alla som är medlemmar i Svenska Dalmatiner-Sällskapet.

Målsättningen är att tidskriften skall komma ut innan den sista i samma månad som manusstoppet är. 

Åsikter som kommer till uttryck i artiklar står som regel för respektive författares räkning och behöver inte ge uttryck för uppfattningar som delas av SDS styrelse och redaktion. Redaktören förbehåller sig rätten att redigera, korta ner eller refusera insänt material.


Uppfödare som vill annonsera i Dalmatiner-Kuriren

Uppfödaren skall vara medlem i Svenska Dalmatiner-Sällskapet och följa regler för SDS valphänvisning för att få annonsera om specifik valpkull, hanhund till avel eller tik planerad för avel. Dock kan uppfödaren annonsera om sin kennel och verksamhet. (Beslutat vid SDS styrelsemöte 1998-03-08.)

Regler för SDS valphänvisning


Medlemsannonser
Priser för färdigt heloriginal:
• 1/1 sida 380 kr
• 1/2 sida 220 kr
• 1/4 sida 110 kr

Priser för redaktionens hjälp med utformning av annonsen:
• 1/1 sida 500 kr
• 1/2 sida 300 kr
• 1/4 sida 150 kr

Obs! Originalet ska göras i A5-format. Skicka idéskiss och bilder (gärna i hög upplösning) till kuriren@dalmatiner.nu. Annonserna ska vara betalda före manusstopp till PG 160 75 61-6. Ange vad betalningen avser och ditt namn.

BIC: NDEASESS
Iban: SE38 9500 0099 6042 1607 5616
Vid inbetalning via utländskt PG eller BG tillkommer 40 kr i administrativ avgift (posten). 

För icke medlemmar och för kommersiell annonsering, kontakta redaktören på kuriren@dalmatiner.nu.


Tidigare nummer
Är du intresserad av att köpa äldre nummer av Dalmatiner-Kuriren kan du kontakta medlemsansvarig Caroline Karlsson Tikkanen via e-post: medlem@dalmatiner.nu

Nummer från år 2000 och senare kostar 25 kr/exemplar. Begär prisuppgift av Caroline för tidigare årgångar. Pengarna betalas in på SDS postgiro: 15 49 80-7 (ange vad betalningen avser och ditt namn), men hör först med Caroline om önskat nummer finns kvar.


Manusstopp
• 1 februari
• 1 maj
• 1 augusti
• 1 november


Redaktion
kuriren@dalmatiner.nu

Ansvarig utgivare:
Eva Thörn
ordf@dalmatiner.nu

Tryck: By Wind


Namn- och adressändringar
Se Medlem i SDS.