Kommittéer

Avelskommittén
Ansvarar för avelsfrågor och arbetet med rasspecifika avelsstrategier (RAS).

avel@dalmatiner.nu

Cecilia Ström, 076-194 40 12 (sammankallande)
Lina Nordmark, 070-585 52 52


Mentalkommittén
Ansvarar för frågor kring mentalitet.

mentalitet@dalmatiner.nu

Monica Engman (sammankallande)
Cecilia Ström
Mimmi J Berger


Utställningskommittén
Ansvarar för arbetet kring utställningar.

utstallning@dalmatiner.nu

Katarina Jönsson (sammankallande)
Linda Nilsson
Amanda Sjöland
Annica Hörberg
Karolina Carlevad
Madeleine Baas


Aktivitetskommittén
Ansvarar för samtliga hundsporter förutom utställning.

aktivitet@dalmatiner.nu

Katarina Bäckman (sammankallande)
Mimmi J Berger