Mentalitet

Rasens mest karaktäristiska drag
Dalmatinern är en signalkänslig hund med vänligt och glatt sinnelag. Rasen visar stor lojalitet med sin ägare och har inte så stort behov av främlingar. Dalmatinern har stor personlighet och visar ofta stort behov av fysisk närhet. Den är envis, smart, har humor och upplevs ofta som ”clownig”. Rasen ställer höga krav på sin förare och bör fostras med tydlighet, konsekvens och respekt.

I dokumentet nedan återfinns en beskrivning av rasens mentalitet och beteenden baserat på rasstandard och ursprung och vilka beteenden dagens svenska dalmatiner faktiskt uppvisar vid Beteende- och Personslighetsbeskrivning Hund, BPH. Därtill finns en allmän beskrivning av rasens generella karaktärsdrag i olika situationer.

Dalmatinerns mentala egenskaper


Mentalitet och avel

Källa: SKK

En hund med bra mentalitet fungerar väl i sin vardag och mår bra. Även om vi tränar, tävlar och jagar med våra hundar är de allra flesta av dem sällskaps- och familjehundar i första hand. Vi ska trivas tillsammans och ha en bra vardag ihop. Hundens mentala egenskaper är viktiga för hur vår samvaro ser ut.

Vi vill gärna att våra hundar ska vara friska, duktiga och vackra – men lika viktigt är att de har en bra mentalitet. För att avelsarbetet ska gynna utvecklingen av hundar med det temperament och de mentala egenskaper vi uppskattar är uppfödarnas val av avelsdjur avgörande.

Som uppfödare måste man ha förmågan att granska sina hundars mentalitet ur ett perspektiv som inte bara är känslomässigt. Även om man tycker om de hundar man har omkring sig måste man själv kunna svara ett ärligt ”ja” på frågan om den tik man har tänkt avla på faktiskt är en trevlig hund. Blir svaret ”nej” spelar det knappast någon roll hur fina meriter hon har i övrigt, hon passar förmodligen inte i avelsarbetet.


Mentalbeskrivningar

För att få mentaliteten hos våra hundar beskrivna kan man genomföra mentalbeskrivning,  BPH eller MH. Det är två olika typer av beskrivningar som visar hur hunden hanterar olika situationer. Det kan vara intressant och värdefullt att genomföra för såväl hundägare som uppfödare. Läs mer om mentalbeskrivningarna nedan:

BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund)
MH (Mentalbeskrivning Hund)