Mentalitet

Mentala egenskaper
Exteriören finns klart definierad i rasstandarden men de mentala egenskaperna framgår inte lika tydligt. Enligt standarden skall dalmatinern vara utåtriktad, vänlig, varken skygg eller tillbakadragen, ej  heller nervös eller aggressiv.

Vad är en dalmatiner för oss?
En dalmatiner är en uthållig, prickig följeslagare som under årtusenden lärt sig att följa människan som vän, arbetspartner och som anpassningsbar deltagare i människans liv. Det är en hund som skall ha en ”liten cirkel” (kort individualavstånd) runt sin flockledare och som inte skall springa sin väg på jakt eller andra upptåg. Det är en utpräglad sällskaps- och familjehund med låg jaktinstinkt och den är som mest nöjd när hela ”flocken” är samlad.

Dalmatinern är en nyanserad och varnande vakthund som larmar när någon närmar sig bostaden, tomten eller bilen. Den tar sitt vaktande på stort allvar utan att på något sätt vara aggressiv. Dalmatinern är lättlärd och följsam men kräver en lugn och konsekvent fostran. Den är en arbetsvillig hund trots att den inte är en brukshund.

Dalmatinern är också känd för sin förmåga att umgås med hästar och att den trivs i stallmiljö. I USA finns ett bruksprov för dalmatiner, ”road trial”, där man mäter just dalmatinerns förmåga att följa häst och vagn och häst och ryttare.

Ovanstående egenskaper är typiska för dalmatinern och uppfödarna bör i sitt avelsarbete arbeta för att bevara dessa egenskaper, som vi ser som ett kulturarv.


Mentalitet och avel

Källa: SKK

En hund med bra mentalitet fungerar väl i sin vardag och mår bra. Även om vi tränar, tävlar och jagar med våra hundar är de allra flesta av dem sällskaps- och familjehundar i första hand. Vi ska trivas tillsammans och ha en bra vardag ihop. Hundens mentala egenskaper är viktiga för hur vår samvaro ser ut.

Vi vill gärna att våra hundar ska vara friska, duktiga och vackra – men lika viktigt är att de har en bra mentalitet. För att avelsarbetet ska gynna utvecklingen av hundar med det temperament och de mentala egenskaper vi uppskattar är uppfödarnas val av avelsdjur avgörande.

Som uppfödare måste man ha förmågan att granska sina hundars mentalitet ur ett perspektiv som inte bara är känslomässigt. Även om man tycker om de hundar man har omkring sig måste man själv kunna svara ett ärligt ”ja” på frågan om den tik man har tänkt avla på faktiskt är en trevlig hund. Blir svaret ”nej” spelar det knappast någon roll hur fina meriter hon har i övrigt, hon passar förmodligen inte i avelsarbetet.


Mentalbeskrivningar

För att få mentaliteten hos våra hundar beskrivna kan man genomföra mentalbeskrivning,  BPH eller MH. Det är två olika typer av beskrivningar som visar hur hunden hanterar olika situationer. Det kan vara intressant och värdefullt att genomföra för såväl hundägare som uppfödare. Läs mer om mentalbeskrivningarna nedan:

BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund)
MH (Mentalbeskrivning Hund)