BAER-test

Hörseltestet benämns Brainstem Auditory Evoked Response (BAER). Det görs på vissa kliniker som har utrustningen och utförs av särskilt utbildade veterinärer.

BAER är ett instrument för att ta reda på hundens hörselstatus; bilateralt hörande (hörande på båda öronen) eller unilateralt hörande (hörande på ett öra).

BAER kan ses som ett komplement till den manuella uppfödarmetoden.

Testet går till så att extremt fina elektroder (nålar) placeras under skinnet på huvudet i en särskild ordning. Därefter placeras en öronmussla i det öra som testas. Varje öra testas var för sig. Ljudvågor sänds in i öronmusslan och en speciell dator registrerar hörselreaktionen i form av ett kurvdiagram som består av en vågformad serie av numrerade toppar. Topp I är från öronmusslan (cochlea) och de övriga topparna kommer från hjärnan. Responsen från ett öra som är dövt visas vanligen som en rak linje utan toppar. Valpen/hunden sederas så den sover under tiden testet genomförs.

Efter att varje valp/hund testats kan en utskrift av resultatet printas ut samt att veterinären fyller i ett särskilt formulär som undertecknas av hundägaren som erhåller ett exemplar. Ett exemplar behålles av kliniken och ett exemplar skickas av ägaren till SDS avelskommitté.

I nedanstående diagram visas följande:
Valp 1 hörde på båda öronen (bilateralt hörande), valp 2 var döv på det vänstra örat och valp 3 var döv på det högra örat (båda var alltså unilateralt hörande/döva). Valp 4 var döv på båda öronen (bilateralt döv).

Källa: The Dalmatian Club of America


Vid BAER-test av avelsdjur kan ägaren få 500 kronor i ersättning för testet. 

Skriftlig ansökan med bifogade kvitton på BAER-testet skickas till ordförande i SDS inom ett år efter att hunden satts i avel. För hundägare med lång resväg (75 mil t o r eller mera till närmaste BAER-test) kan ansökan göras om resebidrag med 5:-/mil.


BAER-resultat

När din hund eller kull har blivit BAER-testad vill vi att protokollen skickas till avelskommittén. Detta för att vi ska ha en möjlighet att följa upp och sammanställa statistik. Avelskommittén behandlar allt material konfidentiellt och resultaten avidentifieras.

Protokollet skickas till Inger Hagbohm, Ängahällan 15 A, 269 73 Förslöv eller som bild via mail till avel@dalmatiner.nu.


Kliniker som utför BAER-test

Specialistdjursjukhuset Strömsholm
Tel. 0220-458 00

Specialistdjursjukhuset Helsingborg
Tel. 042-16 22 00

Blå Stjärnans Djursjukhus
Tel. 031-65 35 00

Djursjukhuset Albano
Tel. 08-505 30 400

Kalmar Djursjukhus 
Tel. 0480-270 50

Jennyhill Djurklinik 
Tel. 0435-481130

Djursjukhuset Gammelstad 
Tel. 0920-25 30 20

Aros Veterinär Centrum
Tel. 021-474 90 70

Veterinär Jennifer Strandman