Välkomna till ordinarie specialklubbsårsmöte!

Plats: Scandic Västerås
Datum: 28 april 2018
Tid: 18.00

Ingen föranmälan krävs.

Efter mötet serveras grillbuffé.
Tid: 19.30
Pris: 150 kr/person (medlemspris), inkl. kaffe, exkl. dryck

Föranmälan senast 15 april till sekr@dalmatiner.nu.

Motionstid: Motion som enskild medlem önskar ha behandlad av årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet, adresserat: sekr@dalmatiner.nu.

Ordinarie ledamöter i tur att avgå: Caroline Karlsson Tikkanen, Jennie Odhlin och Cecilia Ström.
Suppleanter i tur att avgå: Ann-Sophie Wallin och Nanne Brandt.

Förslag till nya styrelseledamöter lämnas till valberedningen som består av Eva Bergman (sammankallande), Annika Gill och Helena Abrahamsson. Valberedningen kontaktas via e-post valberedning@dalmatiner.nu.