Blanketter

Valphänvisningsblanketten
skickas till:

Caroline Karlsson
Stora Holmtorpet
610 20 Kimstad
Tel. 011-537 04 
medlem@dalmatiner.nu

Valphänvisningsblankett för utskrift

Kullrapporteringsblanketten
skickas till:

Inger Hagbohm
Vadebäcksvägen 4
26971 Förslöv
0431-45 14 30, 073-380 11 12
avel@dalmatiner.nu

Kullrapporteringsblankett för utskrift