Valpkullsrapport

Valpkullsrapporten nedan skall fyllas i inom 3 månader efter kullens födelse (även de kullar som inte är med på valphänvisningslistan). Rapporten skickas automatiskt till avelskommittén. Vid utebliven valpkullsrapport blir den aktuella kullen och uppfödarens kommande kullar uteslutna från SDS valphänvisning till det att rapporten har skickats in. Statistik från valpkullsrapporten kan komma att publiceras i Dalmatiner-Kuriren eller på SDS hemsida.FAR

MOR

KULLEN

Ange antal, kön och färg nedan