Västra aktivitetsgruppen

Aktiviteter 2021
- Hundpromenad 2/10 kl. 10. Samling vid Ucklum Bilskrotning

Ansvarig tills ledningsgrupp har bildats
Petra Alanis