Södra aktivitetsgruppen

Aktiviteter 2021
- Utställning i Helsingborg 12 sep

Ledningsgrupp 2020
Joakim Blomqvist, sammankallande
Cecilia Norstedt, ekonomiskt ansvarig
Helena Rääf Webster, sekreterare
Agnes Biglarnia, ledamot
Eva Thörn, ledamot
Grethe Nyborg Akselberg, ledamot
Iréne Hansen, ledamot