Södra aktivitetsgruppen

Aktiviteter 2021
- BPH i Örkelljunga 15 juni
- Noseworkträning i Ängelholm 6 aug >>
- Utställning i Helsingborg 12 sep >>

Ledningsgrupp 2021
Eva Thörn, sammankallande
Catarina Romedahl, ekonomiskt ansvarig
Helena Rääf Webster, sekreterare
Grethe Akselberg
Joakim Blomqvist
Iréne Hansen