Östra aktivitetsgruppen

Aktiviteter 2022
-

Ledningsgrupp 2022
Sarah Henry Bergman, sammankallande och ekonomiskt ansvarig
Karolina Carlevad, sekreterare
Margareta Bergström, ledamot


Östras gamla hemsida finns info att hitta om tidigare aktiviteter från 2014-2020.