Östra aktivitetsgruppen

Aktiviteter 2022
- Klubbmästerskap i viltspår i Vårsta 16 okt - inställt p g a för få anmälda

Ledningsgrupp 2022
Sarah Henry Bergman, sammankallande och ekonomiskt ansvarig
Karolina Carlevad, sekreterare
Margareta Bergström, ledamot


Östras gamla hemsida finns info att hitta om tidigare aktiviteter från 2014-2020.