Avelskonferens

AVELSKONFERENS

30-31 oktober 2021
Scandic Infra City, Upplands Väsby

Preliminärt program för avelskonferensen
Lördag 30 oktober

– Inledning (Avelskommittén)
– Rasens nuvarande hälsoläge och en historisk tillbakablick (Lena Erlandsson, kennel Dalspots)
– Uppfödardiskussioner (Avelskommittén)

LUNCH

– DCM, hjärtfel inkl. frågor och diskussioner (Jens Häggström, SLU)
– Uppfödardiskussioner, forts. från fm (Avelskommittén)

Gemensam middag på hotellet

Söndag 31 oktober

– Ledhälsa (Stefan Rosén, ReDog veterinär- och rehabklinik)

LUNCH

– BPH – hur uppfödare kan ha nytta av BPH (Mentalpoolen, SKK)
– Uppfödardiskussioner (Avelskommittén)
– Sammanfattning av helgen och avslutning (Avelskommittén)

Anmälan

SDS uppfödare, hanhundsägare och intresserade medlemmar är välkomna att anmäla sig! Anmälan med namn och e-postadress skickas till avel@dalmatiner.nu senast 15 september.

SDS står för konferenskostnad inkl. lunch och fika.

Varmt välkomna!