Årsmöte 2021

Varmt välkomna till Svenska Dalmatiner-Sällskapets årsmöte som kommer att behandla verksamhetsåren 2019 och 2020. Ingen föranmälan krävs. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås som serveras i konferenslobbyn kl. 10:30-11:00.

Tid: 14 mars 2021 kl. 11:00
Plats: Scandic Elmia, Jönköping

Motionstid: Motion som enskild medlem önskar ha behandlad av årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet adresserat: sekr@dalmatiner.nu.

Ordinarie ledamöter i tur att avgå: Cecilia Ström, Caroline Karlsson
Tikkanen, Katarina Jönsson och Maria Karlsson.
Suppleanter i tur att avgå: Mimmi J Berger och Katarina Bäckman.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan före mötet.

Beslut från SKK:s föreningskommitté 2020-10-07
Angående mandat:
Förelåg ärende om mandattider för de klubbar som skjutit fram sina årsmöten till 2021.
Kommittén diskuterar frågan och konstaterar att det vore olyckligt om samtliga mandat i styrelsen löper ut vid nästa årsmöte. De ledamöter som planerat sin avgång till 2021 och inte har möjlighet att kvarbli under ett förlängt mandat har naturligtvis möjlighet att lämna sina poster, årsmötet 2021 genomför i dessa fall fyllnadsval.
Mot bakgrund av ovanstående beslutar kommittén att samtliga mandattider för förtroendevalda i de klubbar som använt sig av möjligheten att inte avhålla årsmöte under 2020 ska förlängas med ett år. Vid årsmötet 2021 ska alltså de val genomföras som egentligen skulle ha genomförts vid årsmötet 2020.
Punkten förklaras omedelbart justerad