Årsmöte

Alla medlemmar hälsas välkomna till Svenska Dalmatiner-Sällskapets årsmöte 24 april kl. 14! Vi tittar tillbaka på klubbens verksamhet för år 2021 samt går igenom planerna för år 2022.

Anmälan
För att delta på årsmötet behöver du anmäla dig senast den 17 april genom att skicka ett mail till ordf@dalmatiner.nu. Ange namn och medlemsnummer.

Info om Zoom
Mötet kommer att ske via det digitala mötesverktyget Zoom. När du anmält dig och vi kontrollerat ditt medlemskap kommer du att få en länk till mötet via mail. Du kommer också få en kort introduktion hur du ansluter till mötet. 

Motionstid: Motion som enskild medlem önskar ha behandlad av årsmötet
skall vara styrelsen tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet adresserat:
sekr@dalmatiner.nu.

Årsmöteshandlingar >>