Årsmöte

Alla medlemmar hälsas välkomna till Svenska Dalmatiner-Sällskapets årsmöte 17 april kl. 14! Vi tittar tillbaka på klubbens verksamhet för år 2019 och 2020 samt går igenom planerna för år 2021.

Anmälan
För att delta på årsmötet behöver du anmäla dig senast den 10 april genom att skicka ett mail till ordf@dalmatiner.nu. Ange namn och medlemsnummer.

Info om Zoom
Mötet kommer att ske via det digitala mötesverktyget Zoom. När du anmält dig och vi kontrollerat ditt medlemskap kommer du att få en länk till mötet via mail. Du kommer också få en kort introduktion hur du ansluter till mötet. 

Motionstid: Motion som enskild medlem önskar ha behandlad av årsmötet
skall vara styrelsen tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet adresserat:
sekr@dalmatiner.nu.

Årsmöteshandlingar >>

 

Beslut från SKK:s föreningskommitté 2020-10-07
Angående mandat:
Förelåg ärende om mandattider för de klubbar som skjutit fram sina årsmöten till 2021.
Kommittén diskuterar frågan och konstaterar att det vore olyckligt om samtliga mandat i styrelsen löper ut vid nästa årsmöte. De ledamöter som planerat sin avgång till 2021 och inte har möjlighet att kvarbli under ett förlängt mandat har naturligtvis möjlighet att lämna sina poster, årsmötet 2021 genomför i dessa fall fyllnadsval.
Mot bakgrund av ovanstående beslutar kommittén att samtliga mandattider för förtroendevalda i de klubbar som använt sig av möjligheten att inte avhålla årsmöte under 2020 ska förlängas med ett år. Vid årsmötet 2021 ska alltså de val genomföras som egentligen skulle ha genomförts vid årsmötet 2020.
Punkten förklaras omedelbart justerad