Aktivitetsgrupper

Svenska Dalmatiner-Sällskapets aktivitetsgrupper anordnar lokala träffar med dalmatiner-anknytning, till exempel promenader, träningar, kurser och utställningar.

På aktivitetsgruppernas egna hemsidor finns information om ledningsgrupper, kontaktuppgifter, aktuella aktiviteter men även referat om tidigare utförda aktiviteter.

Kontaktperson för aktivitetsgrupperna är Eva Thörn, eva-thorn@telia.com.

Västra och nedre norra aktivitetsgrupperna har lagts vilande. Bor du i området och vill engagera dig i gruppen, ta kontakt med Eva Thörn för mer information.