Aktivitetsgrupper

Svenska Dalmatiner-Sällskapets aktivitetsgrupper anordnar lokala träffar med dalmatiner-anknytning, till exempel promenader, träningar, kurser och inofficiella utställningar.

På aktivitetsgruppernas egna hemsidor finns information om ledningsgrupper, kontaktuppgifter, aktuella aktiviteter men även referat om tidigare utförda aktiviteter.

Kontaktperson för aktivitetsgrupperna är Hanna Hedlund hanna-hedlund@hotmail.com

NEDRE NORRA AKTIVITETSGRUPPEN Aktivitetsgruppen har lagts i vilande (180506). Bor ni i området och vill starta upp gruppen igen, ta kontakt med Hanna Hedlund för mer information. 


Övre norra

Östra

Södra

Nedre norra (vilande)

Västra


RIKTLINJER FÖR AKTIVITETSGRUPPER
Uppdaterad 2019-01-23