Aktivitetsgrupper

Svenska Dalmatiner-Sällskapet lägger ner aktivitetsgrupperna
Eftersom intresset för att engagera sig i våra aktivitetsgrupper varit väldigt lågt de senaste åren, har styrelsen för SDS tagit beslutet att lägga ner dessa från och med 2023. I stället kommer SDS olika kommittéer att få ett utökat mandat. Detta kommer i praktiken att innebära att utställningskommittén får ansvar för samtliga specialutställningar i landet och de personer som hittills varit ansvariga för utställningarna kommer att ingå som resursbas i utställningskommittén. När det gäller övriga aktiviteter kommer dessa att inrymmas under aktivitetskommittén. Det kommer även fortsättningsvis vara möjligt och framför allt välkommet att arrangera diverse olika aktiviteter för våra medlemmar. Via aktivitetskommittén kommer man kunna få hjälp med till exempel annonsering och i vissa fall även finansiellt bidrag till aktiviteter.

Den nya ordningen har trätt i kraft från och med 2023. Vi hoppas dock att det fortsatt finns ett intresse för gemensamma promenader och andra aktiviteter av olika slag.

Vi hoppas också att det finns eldsjälar som är intresserade av att bidra till vår verksamhet och villiga att ingå i våra kommittéers resursbas. Hör därför av er om ni har idéer eller vill bidra på något sätt.

Stort tack till alla som ställt upp som ledamöter i SDS aktivitetsgrupper samt alla som hjälp till att ordna aktiviteter under årens lopp.

SDS Styrelse