Styrelse

Ordförande
Ansvarig för domare, ringsekr. gentemot SKK
Vakant
ordf@dalmatiner.nu

Vice ordförande/ordinarie ledamot
Medlemsansvarig
Caroline Karlsson Tikkanen
Tel: 011-537 04, 0708-57 96 42
medlem@dalmatiner.nu

Ordinarie ledamot
Sammankallande aktivitetskommittén
Mimmi J Berger
aktivitet@dalmatiner.nu 

1:e suppleant
Ansvarig klubbshop och PR-ansvarig
Anne-Sophie Wallin
Tel: 073 996 07 13
prick@telia.com

2:e suppleant
Kontaktperson aktivitetsgrupper
Nanne Brandt
Tel: 073-045 17 80
nanne.brandt@halmstad.biz

Sekreterare/ordinarie ledamot
Mottagare av post och e-post
Johanna Eklund
Stagneliusvägen 41
112 57 Stockholm
Tel: 076-209 91 29
sekr@dalmatiner.nu

Kassör/ordinarie ledamot
Jennie Odhlin
Tel: 070-770 23 07
kassor@dalmatiner.nu

Ordinarie ledamot
Sammankallande utställningskommittén
Ansvarig vandringspriser
Louise Edlund
Tel: 073-088 88 02
utstallning@dalmatiner.nu

Ordinarie ledamot
Sammankallande mentalitetskommittén
Cecilia Ström
Tel: 076-194 40 12
mentalitet@dalmatiner.nu

 

 


Valberedning
valberedning@dalmatiner.nu
Eva Bergman (sammankallande)
Helena Abrahamsson
Annika Gill


Revisorer
revisor@dalmatiner.nu
Anna Lindberg

Revisorsuppleanter
Jessica Jahfel