Regler för SDS hanhundslista

Hanhund som är tillgänglig för avel i kombination med passande tik kan presenteras på SDS hanhundslista. Ansvaret för en parningskombination vilar dock alltid på uppfödare och hanhundsägare.

Hänvisninsregler fastställs av SDS centralstyrelse. Nedanstående regler gäller: 

Genom att ansöka om hundens närvaro på SDS hanhundslista bekräftar ägaren av avelsrätten att SKK:s grundregler och andra för hundavel i Sverige tillämpliga lagar, regler, riktlinjer och policys efterlevs.

För att hanhund ska presenteras på SDS hanhundslista ska följande krav uppfyllas:

  1. Person som äger avelsrätten till hanhunden ska vara medlem i SDS.
  2. Hanhunden ska vara registrerad hos Svenska Kennelklubben (SKK) eller av SKK godkänd kennelklubb.
  3. Hanhunden ska vara röntgad på höftlederna (HD) med status A eller B eller motsvarande. För svenskregistrerad hund ska resultatet vara registrerat hos SKK.
  4. Hanhunden ska vara BAER-testad minst unilateralt hörande .
  5. Hanhunden ska ha erhållit någon merit, t.ex. utställning, lydnad, MH- eller BPH-beskriven.

Om du tycker att din hanhund skall vara med och han uppfyller ovanstående krav, ta ett foto från sidan i stående på din hund, skriv hundens namn, registreringsnummer, meriter samt kopia på BAER-protokollet och skicka till: inger.hagbohm@telia.com. Kopia på BAER-protokollet kan skickas separat till: Inger Hagbohm, Vadebäcksv. 4, 269 71 Förslöv.

Undrar du över något, maila eller ring Inger Hagbohm på 0431-45 14 30 eller 073-380 11 12.