Protokoll

Protokoll (pdf) som publiceras här är vederbörligen justerade.

2017-05-29 Protokoll Nr 2
                      Bilaga till protokoll 2
                    
2017-04-22 Protokoll nr 1 (konstituerande)
                     Årsmötesprotokoll 
                     Årsmöteshandlingar 2017

2017-04-03  Protokoll nr 8
                       
2017-03-20  Protokoll nr 7

2017-02-13  Protokoll nr 6
                

2016-11-28  Protokoll nr 5

2016-10-17  Protokoll nr 4

2016-08-29  Protokoll nr 3

2016-07-15  Protokoll nr 2

2016-06-20  Protokoll
                        Bilaga till protokoll nr 2

2016-05-28  Protokoll nr 1 (konstituerande)

2016-05-28  Årsmötesprotokoll
2016-05-28  Bilaga till årsmötesprotokoll

                       Årsmöteshandlingar 2016