Resultat – SDS specialutställningar 2017

IGGESUND

Söndag 7 maj 2017 (officiell specialutställning)
Domare: Bo Skalin

BIR CERT Jilloc’s First Choice
2 bt Jilloc’s Eye Candy
3 bt R-CERT Liconda’s Beautiful Flying Queen
4 bt Solbo’s Linette

BIM Jilloc’s Expensive Taste
2 bh CERT Liconda’s Breaking The Silence
3 bh R-CERT Jilloc’s Five Star
4 bh Price-Spot’s Early Bird

Bästa uppfödare
Jilloc’s

Bästa veteran 
Solbo’s Linette


TÅNGA HED 

Lördag 15 juli 2017 (officiell specialutställning)
Domare: Tanya Arangelova

BIR Jilloc’s Expensive Taste
2 bh Gåtfulls Eco
3 bh CERT Jilloc’s Five Star
4 bh Gåtfulls Crown Prins

BIM Jilloc’s Eye Candy
2 bt Jilloc’s Splendid Choise
3 bt Jilloc’s Everybodys Talking
4 bt CERT Midleton’s Dignified Debbie

BIR-valp Jilloc’s Golden Crown
BIM-valp
Jilloc’s Glitter And Glamour

BIR-veteran Jilloc’s Splendid Choise
BIM-veteran Elessar’s Always On My Mind


 TÅNGA HED 

Söndag 16 juli 2017 (officiell specialutställning)
Domare: Åke Cronander

BIM CERT Delicate Designs Ymer
2 bh Gåtfulls Eco
3 bh Jilloc’s Expensive Taste
4 bh Jilloc’s Five Star

BIR CERT Orion’s Belt Claim To Fame
2 bt Funny Spot’s Arwen
3 bt Jilloc’s Eye Candy
4 bt Jilloc’s First Choise

BIR-valp Jilloc’s Gold Ticket
BIM-valp
Jilloc’s Golden Crown

BIR-veteran Jilloc’s Splendid Choise
BIM-veteran Elessar’s Always On My Mind