Resultat freestyle 2023

FDI HTM I RLD F RLD N
Ekryda Elodea “Pi”
Förare: Ellinor Andersson
2023-02-11 SHFK ag Tassalätt i väst
Heelwork to music klass II: 22,95 p, plac 6 av 9
Heelwork to music klass II: 22,95 p, plac 9 av 9, uppflyttning
2023-07-21 Linköping
Heelwork to music klass II: 22,3 p
Heelwork to music klass II: 20,7 p
2023-09-10 Hundspektra, Borås
Heelwork to music klass II: 22,85 p, plac 6 av 18