Nedre Norra aktivitetsgruppen

Nedre Norra aktivitetsgruppen är för närvarande vilande. Gruppen kan gärna starta upp igen om det finns några medlemmar som vill engagera sig. Kontakta aktivitetsgruppsansvarig (Eva Thörn, eva-thorn@telia.com) vid intresse och för mer information.