Nedre Norra aktivitetsgruppen

Nedre Norra aktivitetsgruppen är för närvarande vilande. Gruppen kan gärna starta upp igen om det finns några medlemmar som vill engagera sig. Kontakta styrelsen eller aktivitetsgruppsansvarig (Hanna Hedlund, hanna-hedlund@hotmail.com) för mer information.