Anmälan Iggesund 2018

Tillföljd av problem med formuläret, ber vi er kopiera nedanstående och maila in er anmälan till sammankallande.nnag@hotmail.com

Anmälan Iggesund 2018

Klass (måste anges)
Valpklass 4-6 mån
Valpklass 6-9 mån
Juniorklass 9-18 mån
Unghundsklass 15-24 mån
Öppen klass från 15 mån
Championklass
Veteranklass från 8 år

HUND
Titlar:
Namn: (måste anges)
Registreringsnummer: (måste anges)
Födelsedatum: (måste anges)
Kön: (måste anges)
Kön: Hane eller Tik  (måste anges)
Färg: Svarttecknad/ Levertecknar (måste anges) 
Faderns namn: (måste anges) 
Moderns namn: (måste anges)
Uppfödare: (måste anges)

ÄGARE
Namn: (måste anges)
Adress: (måste anges)
Postnr och ort: (måste anges)
Land: (måste anges)
Telefonnummer: (måste anges)
E-postadress: (måste anges)

Jag godkänner att ovanstående uppgifter eller del av dem får publiceras i utställningskatalogen, på SDS hemsida, SDS Facebooksida och i Dalmatiner-Kuriren. (måste anges)
Ja
Nej