Svenska Dalmatiner-Sällskapet

bjuder in till

inofficiell online show för dalmatiner 10 juli

Domare: Helle Høie, Norge

Klasser
Baby 4-6 mån
Valp 6-9 mån
Junior 9-18 mån
Vuxen från 18 mån
Pensionär från 8 år

Anmälan
Anmälningsavgift 25 kr/hund betalas till SDS plusgiro 15 49 80-7 senast 1 juli. Märk betalningen med “show + ditt namn“.

Anmäl dig genom att skicka följande till show@dalmatiner.nu senast 1 juli:
– två relativt nytagna bilder på din hund, en stående från sidan och en huvudbild framifrån
– hundens namn i stamtavlan och vilken klass hunden deltar i
– ditt namn och adress
Medlemskap i Svenska Dalmatiner-Sällskapet krävs för medverkan.

Obs! Showen är ingen kvalitetsbedömning utan erbjuds som en rolig “happening” för klubbens medlemmar.

Klassvinnarna presenteras på SDS hemsida 15 juli och priser skickas per post.