Valpkullsrapport

Valpkullsrapporten nedan skall fyllas i senast inom tre månader efter kullens födelse (även de kullar som inte är med på valphänvisningslistan). Rapporten skickas till avelskommittén. Vid utebliven valpkullsrapport blir den aktuella kullen och uppfödarens kommande kullar uteslutna från SDS valphänvisning till det att rapporten har skickats in.FAR

MOR

KULLEN

Ange antal, kön och färg nedan

Obs! Valpkullsrapporten ska skickas in senast 3 månader efter att valpkullen föddes. Vid utebliven valpkullsrapport fås ingen valphänvisning tills rapporten är inskickad. Statistik från valpkullsrapporten kan komma att publiceras i Dalmatiner-Kuriren eller på internet.