Omplaceringar

Man kan av olika skäl bli tvungen att hitta en ny ägare till sin familjemedlem. Om det är nödvändigt att omplacera hunden, börja med att kontakta din uppfödare och se om denne är villig att hjälpa till med omplaceringen.

För medverkan på SDS omplaceringssida gäller följande riktlinjer:
– hunden ska vara renrasig dalmatiner med stamtavla
– för medlem i SDS är medverkan kostnadsfri, för icke medlem är kostnaden 200 kr

För medverkan på omplaceringssidan, fyll i formuläret.


Inga omplaceringar finns för tillfället.