Medverkan på uppfödarlistan

Uppfödare av dalmatiner som är bosatta i Sverige och medlemmar i Svenska Dalmatiner-Sällskapet är välkomna att medverka på uppfödarlistan. Fyll i och skicka nedanstående formulär, som automatiskt skickas till uppfödar- och medlemsansvarig i SDS.