Kommittéer

Avelskommittén
Ansvarar för avelsfrågor och arbetet med rasspecifika avelsstrategier (RAS).

avel@dalmatiner.nu

Sammankallande: Inger Hagbohm, inger.hagbohm@telia.com, 0431-45 14 30, 073-380 11 12
Lena Erlandsson, erlandsson@dalspots.se, 070-595 86 51
Cecilia Andersson, cecilia.andersson7009@hotmail.com, 070-952 35 15
Louice Hagman, ordf@dalmatiner.nu, 072-588 44 42


Utställningskommittén
Ansvarar för arbetet kring utställningar.

utstallning@dalmatiner.nu

Sammankallande: Louise Edlund, louise.edlund@live.se, 0730-888802
Louice Hagman, ordf@dalmatiner.nu, 0725-884442
Rune B Johansen, timanka@jillocs.com, 0767-846463
Marie-Louise Eriksson mary_lou101@hotmail.com
Anne-Sophie Wallin, spotshop@telia.com, 0749-960713
Agnes Biglarnia, biglarnia@email.de


Aktivitetskommittén
Ansvarar för samtliga hundsporter förutom utställning.

aktivitet@dalmatiner.nu

Sammankallande: Mimmi J Berger
Christina Holm

Katarina Bäckman


Mentalitetskommittén
Ansvarar för frågor kring mentalitet.

mentalitet@dalmatiner.nu

Sammankallande: Cecilia Ström
Mimmi J Berger