Kommittéer

Avelskommittén
Ansvarar för avelsfrågor och arbetet med rasspecifika avelsstrategier (RAS).

avel@dalmatiner.nu

Sammankallande: Inger Hagbohm, 0431-45 14 30, 073-380 11 12
Lena Erlandsson
Cecilia Andersson
Cecilia Ström


Utställningskommittén
Ansvarar för arbetet kring utställningar.

utstallning@dalmatiner.nu

Sammankallande: Louise Edlund
Rune B Johansen
Marie-Louise Eriksson
Anne-Sophie Wallin
Agnes Biglarnia


Aktivitetskommittén
Ansvarar för samtliga hundsporter förutom utställning.

aktivitet@dalmatiner.nu

Sammankallande: Mimmi J Berger
Christina Holm

Katarina Bäckman


Mentalitetskommittén
Ansvarar för frågor kring mentalitet.

mentalitet@dalmatiner.nu

Sammankallande: Cecilia Ström
Mimmi J Berger