Kommittéer

Avelskommittén
Ansvarar för avelsfrågor och arbetet med rasspecifika avelsstrategier (RAS).

avel@dalmatiner.nu

Sammankallande: Cecilia Ström, 0455-440 12, 076-194 40 12
Inger Hagbohm
Lina Nordmark
 


Mentalitetskommittén
Ansvarar för frågor kring mentalitet.

mentalitet@dalmatiner.nu

Sammankallande: Mimmi J Berger
Cecilia Ström


Utställningskommittén
Ansvarar för arbetet kring utställningar.

utstallning@dalmatiner.nu

Sammankallande: Marie-Louise Eriksson
Anne-Sophie Wallin
Linda Nilsson
Jennie Odhlin


Aktivitetskommittén
Ansvarar för samtliga hundsporter förutom utställning.

aktivitet@dalmatiner.nu

Sammankallande: Katarina Bäckman
Mimmi J Berger
Tanja Starck