HD

Tillgänglig statistik visar att omkring 15 % av populationen höftledsröntgas varav cirka 95 % är ua, det vill säga grad A eller B. En viss höjning av antal hundar med grad C eller sämre har kunnat konstateras senaste åren vilket kanske kan bero på det nya sederings- och avläsningssystemet. Ökningen bör ändå beaktas i avelsarbetet. SDS anser med hänvisning till statistiken att HD inte utgör något hälsoproblem inom rasen men att avel med hundar med grad C eller D ändå bör undvikas. Specialklubben rekommenderar uppfödarna att röntga avelsdjuren.

Ur gällande RAS