Hälsoformulär

I dagsläget har vi en förhållandevis frisk ras och det vill vi behålla. RAS – Rasspecifika avelsstrategier för dalmatiner är ett dokument som kontinuerligt ska hållas uppdaterat och aktuellt. För att fortsätta strävan med att vidmakthålla en sund och frisk ras behöver vi så mycket information som möjligt om bland annat enskilda individers hälsotillstånd.

Att i så tidigt skede som möjligt uppmärksamma hälsoaspekter är värdefullt, inte minst för framtidens dalmatiner. Har du, eller har du haft, en dalmatiner med någon form av hälsoproblem är det av stor betydelse om du kan ta dig några minuter att redogöra för detta. Fyll i hälsoformuläret nedan!

Alla frågor är frivilliga och du fyller i där det känns aktuellt för just din hund. Informationen, som går till avelskommittén, behandlas konfidentiellt (avelskommittén har tystnadsplikt angående enskilda hundar) och kommer att sammanställas och presenterats i årsrapporten som statistik och som underlag för revidering av RAS.