Hälsa

Hälsoformulär

I dagsläget har vi en förhållandevis frisk ras och det vill vi behålla. RAS - Rasspecifika avelsstrategier för dalmatiner är ett dokument som kontinuerligt ska hållas uppdaterat och aktuellt. För att fortsätta strävan med att vidmakthålla en sund och frisk ras behöver vi så mycket information som möjligt om bland annat enskilda individers hälsotillstånd.

Att i så tidigt skede som möjligt uppmärksamma hälsoaspekter är värdefullt, inte minst för framtidens dalmatiner. Har du, eller har du haft, en dalmatiner med någon form av hälsoproblem är det av stor betydelse om du kan ta dig några minuter att redogöra för detta. Fyll i hälsoformuläret här -->


Hjärtfel

Det har inrapporterats ett antal hjärtfel på dalmatiner under de senaste åren. För att få ett bättre underlag och överblick önskar avelskommittén att alla som haft en hund som avlidit i någon form av hjärtfel, eller har en hund som lever med ett hjärtfel rapporterar detta. Vi, avelskommittén, vill gärna veta hundens officiella namn, vid vilken ålder hunden insjuknat, vilken ålder hunden avlidit och vilken diagnos veterinären har gjort.


BAER-resultat

När din hund eller kull har blivit BAER-testad vill vi att protokollen skickas till avelskommittén. Detta för att vi ska ha en möjlighet att följa upp och sammanställa statistik. Avelskommittén behandlar allt material konfidentiellt och resultaten avidentifieras.

 


Avelskommittén
avel@dalmatiner.nu


Hälsoformulär


BAER-resultat skickas till:

Inger Hagbohm
Vadebäcksvägen 4
269 71 Förslöv
avel@dalmatiner.nu