Hälsa

Hälsoformulär

I dagsläget har vi en förhållandevis frisk ras och det vill vi behålla. RAS - Rasspecifika avelsstrategier för dalmatiner är ett dokument som kontinuerligt ska hållas uppdaterat och aktuellt. För att fortsätta strävan med att vidmakthålla en sund och frisk ras behöver vi så mycket information som möjligt om bland annat enskilda individers hälsotillstånd, såväl fysiskt som mentalt.

Att i så tidigt skede som möjligt uppmärksamma hälsoaspekter är värdefullt, inte minst för framtidens dalmatiner. Har du, eller har du haft, en dalmatiner med någon form av fysiska eller mentala hälsoproblem är det av stor betydelse om du kan ta dig några minuter att redogöra för detta. Fyll i hälsoformuläret här >>


Bidrag ur Hälsofonden

Bidrag ur Hälsofonden (Bobbyfonden) kan sökas vid misstanke om ärftlig sjukdom hos dalmatiner. Ansökningar skickas till SDS avelskommitté: Inger Hagbohm,  Vadebäcksvägen 4, 269 71 Förslöv, 0431-451 430, 073-380 11 12,
avel@dalmatiner.nu.


BAER-resultat

När din hund eller kull har blivit BAER-testad vill vi att protokollen skickas till avelskommittén. Detta för att vi ska ha en möjlighet att följa upp och sammanställa statistik. Avelskommittén behandlar allt material konfidentiellt och resultaten avidentifieras.

BAER-resultat skickas till: Inger Hagbohm, Vadebäcksvägen 4, 269 71 Förslöv eller som bild via mail till avel@dalmatiner.nu.


 


Avelskommittén
avel@dalmatiner.nu


Hälsoformulär