Årets draghundsekipage

Årets draghundsekipage är ett nytt pris som kommer att gälla från och med tävlingsåret 2017.