Aktivitetsgrupper

Svenska Dalmatiner-Sällskapets aktivitetsgrupper anordnar lokala träffar med dalmatiner-anknytning, till exempel promenader, träningar, kurser och inofficiella utställningar.

På aktivitetsgruppernas egna hemsidor finns information om ledningsgrupper, kontaktuppgifter, aktuella aktiviteter men även referat om tidigare utförda aktiviteter.

Kontaktperson för aktivitetsgrupperna är Helena Rääf Webster, hrw@tele2.se.


VÄSTRA AKTIVITETSGRUPPEN  Aktivitetsgruppen har lagts i vilande (180319). Bor ni i området och vill starta upp gruppen igen, ta kontakt med ansvarig inom SDS för mer information. 

NEDRE NORRA AKTIVITETSGRUPPEN Aktivitetsgruppen har lagts i vilande (180506). Bor ni i området och vill starta upp gruppen igen, ta kontakt med ansvarig inom SDS för mer information. 


Övre norra

Östra

Södra

Nedre norra (vilande)

Västra (vilande)


Riktlinjer för aktivitetsgrupper