Aktivitetsgrupper

Svenska Dalmatiner-Sällskapets aktivitetsgrupper anordnar lokala träffar med dalmatiner-anknytning, till exempel promenader, träningar, kurser och inofficiella utställningar.

På aktivitetsgruppernas egna hemsidor finns information om ledningsgrupper, kontaktuppgifter, aktuella aktiviteter men även referat om tidigare utförda aktiviteter.

Kontaktperson för aktivitetsgrupperna är Nanne Brandt, nanne.brandt@halmstad.biz.

Dalmatinersällskapets aktivitetsgrupper bjuder in på akivitetsgruppsårsmöte. För mer information gå in på respektive grupps hemsida. 

ÖVRE NORRA AKTIVITETSGRUPPEN                   Lördagen den 10 mars kl.16:00

NEDRE NORRA AKTIVITETSGRUPPEN                Söndagen den 18 februari 

ÖSTRA AKTIVITETSGRUPPEN                                 Lördag den 13 januari kl. 11:00

VÄSTRA AKTIVITETSGRUPPEN                              Återkommer med datum och tid

 SÖDRA AKTIVITETSGRUPPEN                             Söndagen den 4 februari kl.13:00